Dobro došli na stranice poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava.
Područje modeliranja poslovnih podataka spada u projektiranje informacijskih sustava i izvodi se nakon modeliranja poslovnih procesa. Poslovni dokumenti i ostali tokovi podataka, koji se identificiraju kroz model procesa, analiziraju se jedan po jedan i iz njih se gradi poslovni model podataka. Ovako dobiven model podataka, najčešće prikazan u obliku ER (Entity-Relationship) dijagrama, prevodi se u relacijski model, koji omogućava njegovu implementaciju u nekom od sustava za upravljanje bazom podataka (Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, Progres, ...).