Cjelina 2.1: Skupovi

O cjelini 2.1


Aktivnosti

  • Pažljivo pogledajte video predavanje cjeline 2.1
  • Nakon što pregledate video preavanja ove cjeline, trebate riješiti mali kviz gdje ćete provjeriti koliko ste razumijeli i pažljivo pratili predavanja
  • Kviz se nalazi na naslovnoj stranici predmeta, odmah ispod predavanja.
  • Pitanja nisu teška i na sva 3 pitanja trebate točno odgovoriti kako biste imali pristup svim ostalim nastavnim materijalima. Imate 2 pokušaja za odgovaranje na pitanja.

Ishodi učenja

Po završetku ove cjeline, student bi trebao biti u stanju:

  • Razumijeti pojam skupa, relacije pripadnosti skupu (biti element), pojam operacija među skupovima, njihovih tablica pripadnosti, te osnovnih svojstava operacija teorije skupova, uključujući i njihovo dokazivanje upotrebom tablica pripadnosti
  • Primijeniti svojstava operacija sa skupovima na konkretne zadatke iz skupova
  • Razumijeti i demonstrirati tehnike dokazivanja tvrdnji o skupovima direktnim dokazom (preko definicije jednakosti skupova) i upotrebom tablice pripadnosti
  • Razumijeti pojam partitivnog skupa i Kartezijevog produkta skupova i računati temeljem definicije i svojstava istih
  • Definirati i računati kardinalne brojeva konačnih skupova