Cjelina 3.1: Definicija matrice. Specijalne vrste matrica. Operacije s matricama.

O cjelini 3.1


Aktivnosti

 • Pažljivo pogledajte video predavanje cjeline 3.1
 • Nakon što pregledate video preavanja ove cjeline, trebate riješiti mali kviz gdje ćete provjeriti koliko ste razumijeli i pažljivo pratili predavanja
 • Kviz se nalazi na naslovnoj stranici predmeta, odmah ispod predavanja.
 • Pitanja nisu teška i na sva 3 pitanja trebate točno odgovoriti kako biste imali pristup svim ostalim nastavnim materijalima. Imate 2 pokušaja za odgovaranje na pitanja.

Ishodi učenja

Po završetku ove cjeline, student bi trebao biti u stanju:

 • Poznavati ulogu i načelnu upotrebu matrica i determinanti u informatici i ekonomiji
 • Izreči definiciju matrice i praktično popunjavati matricu ako su elementi zadani formulama
 • Izreči definiciju jednakosti matrica, te odrediti kada su dvije matrice jednake ukoliko su elementi zadani preko parametara
 • Prepoznati specijalne vrste matrica, te provjeriti kada će matrica, čiji su elementi zadani pomoću parametara, biti neka specijalna matrica
 • Definirati, razumijeti i praktično provoditi operacije na matricama (transponiranje, zbrajanje matrica, množenje matrica skalarom, množenje matrica)
 • Razumijeti i upotrijebiti svojstava operacija na matricama, razumijeti dokaze tih svojstava
 • Poznavati motivaciju koja vodi do definiranja množenja matrica na standardni način, te primijeniti matrice na modeliranje jednostavnijih praktičnih problema.