Rječnik pojmova - skupovi i relacijeOvdje se nalaze pojmovi koji se koriste u poglavlju teorija skupova i relacije.

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

Posebno | A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Stranica:  1  2  3  4  5  (Nastavi)
  SVE

A

Antisimetričnost relacije

Relacija  \(\rho \subseteq A\times A\)  je antisimetrična ako vrijedi \((\forall x,y\in A)\) \(((x,y)\in \rho \ \)  i   \((y,x)\in \rho ) \) \(\Rightarrow x=y\)


 

Asimetričnost relacije

Relacija \(\rho \subseteq A\times A\)  je asimetrična ako vrijedi \((\forall x,y\in A)\) \((x,y)\in \rho \Rightarrow (y,x)\in \rho^{c}\)


 

B

Beskonačan skup

Skup koji nije konačan je beskonačan.

Bijekcija

Funkcija koja je istovremeno injekcija i surjekcija je bijekcija.

D

Disjunktni skupovi

Za skupove A i B kažemo da su disjunktni ako nemaju zajedničkih elemenata, tj.

Disjunktni skuopovi

Dobro uređen skup

Binarna relacija na skupu A je relacija dobrog uređaja ako je na A dan linearni uređaj i svaki neprazni podskup iz A ima najmanji element.

Dualna relacija

Relaciji \(\rho \subseteq A^{2}\)  može se pridružiti dualna relacija \(\rho^{d}\) .
Dualna relacija \(\rho^{d}\)  relacije  \(\rho\)  je skup svih uređenih parova (a,b) za koje vrijedi da uređeni par (b,a) nije element relacije \(\rho\) , tj.

\((a,b)\in \rho^{d} \Leftrightarrow \) \((b,a)\in \rho^{c}\)


 

E

Ekvivalentni skupovi

Skup A je ekvivalentan (ekvipotentan, bijektivan, jednakobrojan) skupu B  ako postoji barem jedna bijekcija skupa A na skup B.

Oznaka   Ekvivalentan


F

Funkcija

Relacija Funkcijaje funkcija ako vrijedi

elementitako da element funkcije

i ne postoje dva različita para u relaciji f s istom prvom komponentom.

I

Injekcija

Funkcija \(f\) je injekcija ako \(\forall (a_{1},b_{1}),(a_{2},b_{2})\in f\) takve da je
\(a_{1}\neq a_{2}\) slijedi da je \(b_{1}\neq b_{2}\)


Stranica:  1  2  3  4  5  (Nastavi)
  SVE