Rječnik - matrice i determinanteOvdje se nalaze pojmovi koji se koriste u poglavlju matrice i determinante.

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

Posebno | A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Stranica:  1  2  3  (Nastavi)
  SVE

A

Adjunkta

Adjunkta (adjungirana matrica) je transponirana matrica matrice kofaktora elemenata matrice A.

D

Determinanta

Determinanta kvadratne matirce A reda n je broj

determinanata

gdje permutacija prolazi kroz sve permutacije skupa skup od n prirodnih brojeva i parnost, ovisno o tome da li je p parna ili neparna permutacija.

Dijagonalna matrica

Dijagonalna matrica je kvadratna matrica čiji su elementi izvan glavne dijagonale jednaki 0, tj. elementi van dijagonale jednaki nula. Elementi element na dijagonali nalaze se na glavnoj dijagonali.

 Dijagonalna matrica reda n:

dijagonalna matrica

I

Inverzna matrica

Neka je A kvadratna matrica. Za matricu inverz za koju vrijedi

inverzna matrica

kažemo da je inverzna matrica matrice A.


Napomena 1. Specijalno za kvadratnu matricu reda 2 vrijedi:

invetrz matrice reda 2

Napomena 2. Za regularnu matricu bilo kojeg reda vrijedi:

inverzna matrica,

pri čemu je adjungirana matricaadjungirana matrica (adjunkta).

J

Jedinična matrica

Jedinična matrica je kvadratna matrica čiji su elementi izvan glavne dijagonale jednaki 0, a na glavnoj dijagonali su jedinice.

Jedinična matrica reda n:

jedinična matrica

Jednakost matrica

Matrica Atipa (m,n) i matrica tipa Btipa (p,q) su jednake ako vrijedi:

  • jednakost tipova
  • jednakost elemenata

K

Kofaktor

Kofaktor (algebarski komplement) elementa element je broj

kofaktor,

pri čemu je minoraminora elementa element.

Kvadratna matrica

Kvadratna matrica je tipa (n,n), pri čemu je n prirodan broj.

L

Laplaceov razvoj determinante

Determinantu kvadratne  matrice A reda n možemo računati razvojem po i-tom retku
razvoj po i-tom retku

ili po j-tom  stupcu
razvoj po j-tom stupcu

M

Matrica

Neka su skupovi. Tada su elementi Kartezijevog produkta Kartezijev produkt uređeni parovi (i,j).

Realna ili kompleksna matrica A fomata (tipa) (m,n) je funkcija

fja

pri čemu se funkcijska vrijednost A(i,j) označava s element i smejšta u i-ti redak i j-ti stupac tablice s m redova i n stupaca

matrica tipa (m,n)Stranica:  1  2  3  (Nastavi)
  SVE