Rječnik - matrice i determinanteOvdje se nalaze pojmovi koji se koriste u poglavlju matrice i determinante.

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

Posebno | A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Stranica: (Prethodni)   1  2  3  (Nastavi)
  SVE

M

Matrične jednadžbe

Neka su A, B i C regularne matrice istog tipa. Osnovene matrične jednadžbe i njihova rješenja:
  1. množenje slijeva
  2. množenje zdesna

Minora

Neka je A kvadratna matrica n-tog reda. Minora minoraelementa element je determinanta submatrice A koja sadrži elemente koji preostanu nakon što se uklone i-ti red i j-ti stupac matrice A.

N

Nulmatrica

Nulmatrica je matrica čiji su svi elementi jednaki nula.

P

Produkt matrica

Neka su matrice matrice A i Bdane sa matrice(tj. matrice su ulančane). Produkt matrica A i B je matrica C formata (m,l) za čije elemente vrijedi

produkt

Na ij-tom mjestu u matrici se nalazi skalarni produkt i-tog retka matrice A i j-tog stupca matrice B.


Produkt matrice i realnog broja

Neka je matrica A i realni broj k. Produkt matrice A i realnog broja k je matricamatrica C takva da je

umnožak.

R

Regularna matrica

Kvadratnu matricu čija je determinanta različita od nule nazivamo regularna matrica.

S

Sarrusovo pravilo

Sarrusovim pravilom se računaju determinanate matrica reda 3!

Pravilo glasi
: potrebno je dopisati prva dva stupca determinante, a zatim odrediti produkte elemenata u smjeru glavne dijagonale, te oduzeti produkte elemenata u smjeru sporedne dijagonale.

Sarrudovo pravilo

Singularna matrica

Kvadratnu matricu čija je detrminanta jednaka nuli nazivamo singulrna matrica. 

Skalarni produkt n-torki

Za uređene n-torke n-torkeskalarni produkt je
skalarni produkt

Submatrica

Neka je A matrica tipa mxn. Ako se iz matrice A ukloni m-k redova i n-k stupaca, preostali elementi čine  jednu submatricu (podmatricu) matrice A, k-tog reda.

Stranica: (Prethodni)   1  2  3  (Nastavi)
  SVE