Rječnik - matrice i determinanteOvdje se nalaze pojmovi koji se koriste u poglavlju matrice i determinante.

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

Posebno | A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

I

Inverzna matrica

Neka je A kvadratna matrica. Za matricu inverz za koju vrijedi

inverzna matrica

kažemo da je inverzna matrica matrice A.


Napomena 1. Specijalno za kvadratnu matricu reda 2 vrijedi:

invetrz matrice reda 2

Napomena 2. Za regularnu matricu bilo kojeg reda vrijedi:

inverzna matrica,

pri čemu je adjungirana matricaadjungirana matrica (adjunkta).