Rječnik - matrice i determinanteOvdje se nalaze pojmovi koji se koriste u poglavlju matrice i determinante.

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

Posebno | A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

M

Matrica

Neka su skupovi. Tada su elementi Kartezijevog produkta Kartezijev produkt uređeni parovi (i,j).

Realna ili kompleksna matrica A fomata (tipa) (m,n) je funkcija

fja

pri čemu se funkcijska vrijednost A(i,j) označava s element i smejšta u i-ti redak i j-ti stupac tablice s m redova i n stupaca

matrica tipa (m,n)


Matrične jednadžbe

Neka su A, B i C regularne matrice istog tipa. Osnovene matrične jednadžbe i njihova rješenja:
  1. množenje slijeva
  2. množenje zdesna

Minora

Neka je A kvadratna matrica n-tog reda. Minora minoraelementa element je determinanta submatrice A koja sadrži elemente koji preostanu nakon što se uklone i-ti red i j-ti stupac matrice A.