Cilj kolegija/ishodi učenja:

Cilj kolegija Elektroničko i mobilno poslovanje je upoznavanje studenata s pristupom elektroničkom i mobilnom poslovanju na provedbenoj, upravljačkoj i strateškoj razini. Predmet ocrtava odnos između internih poslovnih procesa u poduzeću i okoline u uvjetima globalne povezanosti i poslovanja. Pri tome se detaljno analizira suvremena tehnologija na kojoj se baziraju rješenja elektroničkog poslovanja. Prikazuje se i uloga Interneta te mobilnih telekomunikacijskih mreža, kao važne infrastrukture koja nameće nove poslovne modele i koncepte opstanka na tržištu. Predmet analizira najuspješnije primjere elektroničkog i mobilnog poslovanja, ali i probleme s kojima se poduzeće suočava kada pokušava uspostaviti novu poslovnu koncepciju. Poseban naglasak stavljen je na međunarodno prihvaćene standarde relevantne za ovu temu. Predmet je usmjeren mladim, praktično orijentiranim stručnjacima na razini provedbe i rukovođenja, koji bi trebali kreativno uvoditi sustave za potporu elektroničkom poslovanju i uklapati ih u suvremene poslovne modele.

Ishodi učenja ovog kolegija su:

Razumijevanje značaja i potrebe primjene sustava elektroničkog poslovanja u suvremenim poslovnim organizacijama.

Poznavanje i primjena poslovnih modela implementacije elektroničkog i mobilnog poslovanja u domenama B2B, B2C .

Analiza slučaja primjene elektroničkog poslovanja iz prakse.

Zadnji puta izmijenjeno: Monday, 16. July 2012., 14:48