Ishodi učenja druge nastavne cjeline

Nakon uspješno savladane 2. nastavne cjeline, moći ćete

 1. Intelektualne vještine
  • definirati osjetljivost i anlizu osjetljivosti 
 2. Praktične vještine
  • primijeniti analizu osjetljivosti na procjenu isplativosti ulaganja i analizu drugih podataka
  • provoditi analizu osjetljivosti u alatu Excel
 3. Generičke vještine
  • povećati kvalitetu svojih odluka
Zadnji puta izmijenjeno: Monday, 28. October 2013., 15:58