Uvod u 2. poglavlje

Poštovani studenti,

Dobrodošli na 2. poglavlje: Skupovi i relacije. Cilj ovog poglavlja jest upoznati vas s osnovnim elementima teorije skupova, zadavanjem skupova te operacijama sa skupovima. Naučit ćete kako zadati skup te koje su to operacije sa skupovima. U drugom dijelu poglavlja ćemo uvesti pojam relacije i detaljnije proučiti dvije velike skupine relacija: relacije ekvivalencije i relacije parcijalnog uređaja.


Aktivnosti

Kako bi što kvalitetnije usvojili gradivo, od vas očekujemo sljedeće aktivnosti:

  • Pažljivo pogledajte video predavanja svake cjeline cjeline
  • Nakon završetka svakog video predavanja trebate odgovoriti na 3 postavljena pitanja vezana uz upravo pregledani video materijal.
  • Pitanja nisu teška i na sva 3 pitanja trebate točno odgovoriti kako biste imali pristup svim ostalim nastavnim materijalima. Imate 2 pokušaja za odgovaranje na pitanja. Time bismo vas željeli potaknuti da što pažljivije pregledate video materijale predavanja.
  • Nakon odgledanih video predavanja slijede primjeri riješenih zadataka s pripadnim objašnjenjima postupaka rješavanja.
  • Kad ste dobro utvrdili postupke rješavanja zadataka, možete krenuti i sami s rješavanjem. U svakom poglavlju imate pdf dokument sa zadacima za vježbu te pregršt starih ispitnih rokova i kolokvija u plavim i zelenim blokovima s lijeve strane glavnog dijela predmeta.
  • Ako imate bilo kakvih nejasnoća vezanih uz gradivo, pitanja možeta postavljati na forumu Pitanja vezana uz gradivo 2. poglavlja. Poruke, odnosno pitanja na spomenutom forumu možete međusobno 'lajkati' te na taj način mi dobijemo povratnu informaciju o važnosti pojedinog pitanja.
  • Kad ste dobro utvrdili gradivo, možete pristupiti rješavanju Kratke provjere 2 koja se boduje s 3 boda.

Zadnji puta izmijenjeno: Tuesday, 1. July 2014., 17:33