Ishodi učenja

 Ishodi učenja za matrice i determinante:

 1. Poznavanje uloge i načelne upotrebe matrica i determinanti u informatici i ekonomiji.

 2. Izricanje definicije matrice i praktično popunjavanje matrica ako su elementi zadani formulama.

 3. Izricanje definicije jednakosti matrica, te određivanje kada su dvije matrice jednake ukoliko su elementi zadani preko parametara.

 4. Prepoznavanje specijalnih vrsta matrica, te provjeravanje kada će matrica, čiji su elementi zadani pomoću parametara, biti neka specijalna matrica.

 5. Definiranje, razumijevanje i praktično provođenje operacija na matricama (transponiranje, zbrajanje matrica, množenje matrica skalarom, množenje matrica).

 6. Razumijevanje i upotreba svojstava operacija na matricama, razumijevanje dokaza tih svojstava.

 7. Poznavanje motivacije koja vodi do definiranja množenja matrica na standardni način, te primjena matrica na modeliranje jednostavnijih praktičnih problema.

 8. Definiranje i razumijevanje pojma inverzne matrice, te uvjeta kad inverzna matrica kvadratne matrice postoji. Računanje inverznih matrica kvadratnih matrica do reda 4.

 9. Izricanje definicije determinanti, te izvođenje formula za determinante matrice 2. i 3. reda iz definicije.

 10. Računanje determinanti 3. reda Sarussovim pravilom, Laplaceovim razvojem i svođenjem na trokutastu matricu.

 11. Poznavanje svojstava determinanti i njihova promjena na računanje determinanti (zaključno s determinantama 5. reda).

 12. Poznavanje pojmova regularne i singularne matrice i veze prema inverznim matricama.

 13. Definiranje i računanje minora i kofaktora matrice, te njihova upotreba za računanje Laplaceovog razvoja i inverzne matrice.

 14. Reproduciranje i razumijevanje izvoda za Laplaceov razvoj determinante.

 15. Računanje vrijednosti determinante matrice do reda 5 svođenjem na trokutastu i Laplaceovim razvojem.

 16. Poznavanje i upotreba svojstava inverzne matrice.

 17. Razumijevanje i reproduciranje dokaza svojstva inverzne matrice.

 18. Poznavanje i rješavanje triju osnovnih tipova matričnih jednadžbi.

 19. Svođenje složenijih matričnih jednadžbi na tri osnovna tipa matričnih jednadžbi.

 20. Poznavanje nekoliko osnovnih modela u kojima se koriste matrice i mogućnost verbalnog opisa tih modela.

Zadnji puta izmijenjeno: Tuesday, 1. July 2014., 18:09