Literatura

Osnovna literatura

1. cjelina

  • Divjak B ., Hunjak T ., Matematika za informatičare , TIVA - Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2004. (str. 69-77)
  • Divjak B ., Hunjak T ., Ostroški M., Zbirka zadataka iz matematike , TIVA - Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2007. (str. 79-87)

2. cjelina

  • Divjak B ., Hunjak T ., Matematika za informatičare , TIVA - Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2004. (str. 77-84)
  • Divjak B ., Hunjak T ., Ostroški M., Zbirka zadataka iz matematike , TIVA - Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2007. (str. 88-99)

3. cjelina

  • Divjak B ., Hunjak T ., Matematika za informatičare , TIVA - Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2004. (str. 84-87)
  • Divjak B ., Hunjak T ., Ostroški M., Zbirka zadataka iz matematike , TIVA - Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2007. (str. 100-110)

Pomoćna literatura

Zadnji puta izmijenjeno: Friday, 4. July 2014., 15:42