Materijal - SOA

Kako biste otvorili ovu datoteku, kliknite na ovu poveznicu: SOASoft_SOA_Reference_Model_1.0.pdf