Zadaci - selekcije (2/6)

Selekcija tipa IF, selekcija tipa SELECT CASE, logički operatori, operatori uspoređivanja
Kliknite poveznicu http://www.youtube.com/watch?v=8Yg0bcF6ieQ za otvaranje