Zadaci - Iteracije (4/6)

Iteracija tipa FOR, iteracije tipa DO WHILE, DO LOOP
Kliknite poveznicu http://www.youtube.com/watch?v=Fa_krsY40Ak za otvaranje