Zadaci - rad sa stringovima (3/6)

Rad sa stringovima, funkcije Left, Right, Mid, Len
Kliknite poveznicu http://www.youtube.com/watch?v=5QWicl27-yE za otvaranje