Zadaci - funkcije i potprogrami (6/6)

Rad sa funkcijama i potprogramima

Kliknite poveznicu http://www.youtube.com/watch?v=9FCqgNhth0w za otvaranje